Уважаеми госпожи и господа,

Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляването на риска от нови случаи на коронавирусна инфекция (COVID-19) и за предприемането на превантивни мерки във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на България Фондът за гарантиране на влоговете в банките се обръща с молба към Вас, в случай че желаете да подавате документи или да правите справки, да се въздържате от извършването им на място в сградата на Фонда, като кореспонденцията се осъществява по електронна поща или по телефон.

Контактните координати на ФГВБ са:

Ел. поща:  contact@dif.bgтелефони: 02 953 1217, 02 953 1318; 0700 144 03

Вижте нашето видео за гарантирането на влоговете

Направете нашия тест за гарантиране на влоговете ТУК

Често задавани въпроси

ФГВБ гарантира изцяло влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Тази сума включва главницата и начислените лихви до датата на акта на БНБ за отнемане на лиценза на банка или за обявяването на влоговете в нея за неналични. Допълнителна гаранция до 250 000 лв. за срок до 3 месеца се предоставя за определен вид влогове, възникнали в резултат от: сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда.

ФГВБ гарантира влоговете на граждани и фирми в български левове и в чуждестранна валута. Влогове са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид, открита на името на едно или повече лица (срочни и безсрочни влогове, разплащателни сметки, сметки по дебитни и кредитни карти). Гаранцията на влоговете се отнася също и за кредитните салда, които банката по закон или по договор е задължена да изплати на клиентите си.

Виж всички