Новини

Увеличи шрифта

Съобщение на синдика на КТБ АД (н) - Започва изплащането на суми от четвъртата частична сметка за разпределение на приети вземания към КТБ АД (н)

Синдикът на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), информира кредиторите на КТБ АД (н) с приети вземания, че на основание чл. 99, ал. 4 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) от 09:00 часа на 30 март 2021 г. (вторник) започва изплащането на суми, включени в четвъртата частична сметка за разпределение.

Четвъртата частична сметка е изготвена в изпълнение разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от ЗБН и е одобрена от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките на основание чл. 99, ал. 1 от ЗБН.

Пълният текст на съобщението на синдика на КТБ АД (н) може да се види тук.

Назад